Whatsappmailטלפון

פוסטים

לא להתאמץ יתר על המידה

מדי פעם השפה העברית מרגשת אותי במיוחד. 
הפעם הקודמת שזכורה לי היתה כשקלטתי ברגע את המשמעות העמוקה והמדהימה של הביטוי "שביעות רצון".
היום זה קרה לי בשיעור יוגה. 
רפאל, המורה, הנחה אותנו "לא להתאמץ יתר על המידה"
יתר על המידה. וואוו. 
ממש ממש התרגשתי מהמפגש עם הביטוי השגור שלרגע עצר בהקשבה שלי והיה נוכח. 
יתר על המידה.
זה דורש מאיתנו לדעת בדיוק רב מהי המידה.
במקרה של התירגול הבוקר זה היה בהקשר של מאמץ
אבל תחשבו על זה בכל תחום בחיים...
מהי "המידה"?
ואיך זה באוכל?
ואיך זה יכול לשנות את חיינו אם נדע בכל מצב ורגע מהי המידה הנכונה עבורנו?
המידה הנכונה עבורנו שתגיע מתוך ידע פנימי שלנו כמובן, לא תכתיב חיצוני של איזה תפריט או הנחיות שהגיעו מבחוץ.
בוקר טוב!!!!!!!!!!!!!!!!!!!